Cannabis

Optimal Helbredelse med Cannabis

Sana Hemp Juice

Raw hamp juice

Den koldpressede hamp juice er blevet mildt frysetørret til pulver og manuelt pakket i Vegetabilske kapsler. Juicing af planten betyder at fibrene er fjernet så effekten er meget udrensende, samtidig med at du får dit daglige vitaminboost på en naturlig og nem måde.

Hele planten

Sana Hemp Juice Pulver er presset af både frø, blade og blomst. Du får en bred vifte af næring fra hampen. For eksempel, klorofyl, vitaminer og mineraler, omega 3 og 6-fedtsyrer, samt den helbredende cannabidiol-syre (CBD-A).

Cannabidiol-syre (CBD-A)

CBD-A er en phytocannabinoid. Det er en antioxidant, som er 50 gange kraftigere end vitamin C, ifølge forskning. CBD-A bliver optaget af kroppens mange cannabinoid-receptorer. CBD-a regulerer og opretholder homeostase – pH-balance, og er afgørende for et godt helbred.

Ultimative Velvære

Menneskekroppen har en masse receptorer der optager næring fra vores kost. De receptorer kroppen indeholder flest af kaldes for endogene cannabinoid receptorer. De ligner cannabisplantens stof CBD-a i struktur, og når den indtages, imiterer CBD-a kroppens egne endogene cannabinoid receptorer, og stimulerer disse. Da vi har endogene cannabinoid receptorer overalt i kroppen: CB1 i alle kroppens systemer, herunder nervesystem, immunsystem osv., og i bindevæv og hjerne. CB2 i alle organer. Regulerer de samtlige steder og balancerer dermed hele kroppen.Forskere påpeger ,at enhver ubalance kan skyldes et klinisk endocannabinoide underskud.

*100 % naturlig


*Koldpresset hamp juice


*Godkendte planter


*Dyrket i Holland med 20 års erfaring

Hvorfor hamp juice?

Fordelene ved at juice hampplanten er blandt andet at det er nemmere for kroppen at optage næringen samtidig med at den udrenser effektivt.

Når man tager en Sana Hemp Juice kapsel får man hele spektret af næring fra hampplanten, herunder klorofyl, vitaminer og mineraler, omega 3 & 6-fedtsyrer og CBD-syre.

Når CBD-syre bliver opvarmet, tørret eller på anden vis forarbejdet, omdannes syren til CBD.

CBD-syren har en større tilgængelighed i cellen end CBD. Forskning viser, at den producerer dobbelt så høj tilgængelighed som CBD. Dertil har CBD-syre, ifølge forskning, 3-400 % mere effektiv anti-inflammatorisk egenskab.

Terpener

Terpener er det stof der giver planten sin aroma. Udover det, spiller de en vigtig rolle i optagelsen af CBD-syre i cellen. Da de er meget skrøbelige vil de ændre sin struktur selv ved den mindste forarbejdning, såsom tørring. Under opvarmning eller CO2 ekstrahering mistes en del af potentialet. Terpener virker i sig selv anti-viralt, anti-bakterielt, og anti-inflammatorisk, mm. De binder sig til cannabinoid receptorerne og fremmer optagelsen af CBD-syre.

Derfor kan Sana Hemp Juice kapsler med et indhold af 6,9 mg CBD-a per kapsel meget mere end man skulle tro.

Fordele ved Sana Hemp Juice

Med kapslerne får du dit daglige CBD behov på den mest naturlige måde og som samtidig er lovligt i Danmark. Aktiv Cannabidiol-syre er med til at holde din krop i balance, udrense og regulere kroppens uregelmæssigheder.

Du får også en perfekt kombination af de essentielle omega-fedtsyrer 3 & 6, mineraler og vitaminer såsom: Klorofyl, Jern, Zink, Kalium, Kalcium, Vitamin E, Vitamin B3 og Vitamin B6.

Sana Hemp Juice er den før­ste hampjuice til­gæn­ge­lig på det euro­pæ­i­ske mar­ked. Den grønne juice inde­hol­der en lang række essen­ti­elle nærings­stof­fer samt en høj mængde Can­na­bi­diol (CBD), som den lov­lige,indu­stri­elle hamp­plante består af.

EU-godkendte og THC-frie hamp mar­ker er dyr­ket og høstet i Hol­land af land­mænd med over 20 års erfa­ring!

Den pro­du­ce­res uden pesti­ci­der, plan­te­gift, gød­ning, kon­ser­ve­rings­mid­ler og frem­står i sin natur­lige rå og rene form. Hamp Jui­cen er lyn­fros­set inden­for to minut­ter, for at sikre alle nærings­stof­fer og enzy­mer er aktive og klar til at nydes af dig.

Det moderne livs stress og jag, gør at vores krop har brug for mere energi og revi­ta­li­se­ring. Med Sana Hemp Juice får du kun det bed­ste fra natu­ren. Hver ene­ste dosis af hampjuicen vil boo­ste dit immun­sy­stem og resti­tu­ere din krop med en høj blan­ding af vita­mi­ner, mine­ra­ler, omega-fedtsyrer og vig­tigst af alt – Can­na­bi­diol.

Cannabidiol-syre er et kraft­fuld nærings­stof der vil hjælpe din krop med at rege­nere, resti­tu­ere, og yde mak­si­malt.

Hamp er dyr­ket igen­nem tiderne for sin nærings­rige og helende egen­ska­ber og idag kan vi, tak­ket være moderne tek­no­logi, bibe­vare alle de gode egen­ska­ber som hamp til­by­der.

Den vig­tig­ste ingre­di­ens i Sana Hemp Juice der adskil­ler den fra alle andre, er can­na­bi­diol syren, som er en essen­tiel ami­no­syre der kun fin­des i hamp­fi­bre. Can­na­bi­diol er en stærk anti-oxidant der hjæl­per krop­pen med udrens­ning, genop­ret­ter krop­pens sunde balance, samt øger dit vel­være mar­kant.

Sana Hemp Juice er:
•EU-godkendt
•100 % Natur­lig
•Rig på Omega 3 & 6
•Fuld af vita­mi­ner og mine­ra­ler
•Højst i kon­cen­tre­ret mængde af Can­na­bi­diol

Uden bivirk­nin­ger, kun øget vel­være og energi.

Du vil føle at ener­gi­ni­veauet sti­ger, dit immun­sy­stem for­bed­res, sam­ti­dig med at du føler dig sun­dere og fri­skere for hver dag du fort­sæt­ter med at ind­tage Sana Hemp Juice.

Prøv den revi­ta­li­se­rende styrke af rå hamp juice.

Nærings­de­kla­ra­tion

Nærings­ind­hold Per 100 ml Per por­tion (30 ml)
Energi 102KJ/24Kcal 30.6KJ/7.2 Kcal
Fedt 0,45g 0.14g
– satu­ra­ted 0.1 g 0.03 g
– mono unsa­tu­ra­ted < 0.1 g < 0.03 g
– poly unsa­tu­ra­ted 0.35 g 0.11 g
Kul­hy­dra­ter 2.53 g 0.76g
– sugars 1.21 g 0.36 g
Die­tary Fiber 1 g 0.3 g
Pro­tein 1.3 g 0.39 g
Salt 0.11 g 0.03 g

Vita­miner & Mine­raler
Vita­min B3 13,5 mg (75% RDI) 4,05 mg(22,5% RDI)
Vita­min B6 0,31 mg (22,1% RDI) 0,09 mg (6,4% RDI)
Vita­min E 1,9 mg (15,8% RDI) 0,57 mg (4,8% RDI)
Jem 3,93 mg (28,1 % RDI) 1,18 mg (8,4% RDI)
Potas­sium 209,6 mg (10,5 % RDI) 62,88 mg (3,1% RDI)
Kalcium 137,87 mg (17,2% RDI) 41,36 mg (5,2% RDI)
Zink 1,03 mg (10,3% RDI) 0,31 mg (3,1% RDI)
Klor­op­hyl 0.40 mg 0,12 mg

Essen­ti­elle Fedt­sy­rer og CBD
Omega 3 97.43 mg 29,23 mg
Omega 6 227,93 mg 68,38 mg
CBD acid 54 mg 16,2 mg

Indeholder: 90 x 275 mg.

Dosering: Spis 1-2 kapsler efter behov om dagen – gerne fra morgenstunden.

Pris: 699,- pr glas 90 kapsler

Bestilling:

Vil du finde ud af hvad cannabis kan gøre for dig og dit helbred – så ring til mig på
mobil 61 33 42 20 eller send mig en mail på:  optimallivsstil@hotmail.dk